Projekt bemutató

TELEKALAND PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

HU

 A térség jellemzően mezőgazdasági tevékenységet folytató- köztük három partner-települései keresik a fenntartható fejlődés lehetőségeit. Megítélésünk szerint egyes turisztikai szolgáltatások területén, főleg a kisgyermekes családok programjait illetően hiány mutatkozik. Sok esetben koordinálatlan a kínálat, fejletlen az értékesítési rendszer. A termékeket nagyobb területeken kell vonzóvá tenni, ezáltal is a többnapos tartózkodás lehetőségét biztosítva a turistáknak.  Ezekre az összetett kihívásokra reagál a projekt, amikor a partnerek korábbi projektje, az 5 Postakocsi turisztikai fejlesztések eredményeit felhasználva hozunk létre a határ menti régióban hiánypótló turisztikai termékeket. Kiépítjük a TELE-KA-LAND Mesepark hálózatot, mely több korosztály számára vonzóbbá teszi a régiót, másrészt 4 partner településen a Pannon Egyetem tudását felhasználva 1-1 nagyrendezvényt fejlesztünk és valósítunk meg, a Mesepark és a helyi hagyományok alapjain. A projekt hangsúlyos eleme, hogy céljaink elérése érdekében több síkon összetett marketing tevékenységet fejtünk ki, amelyet az általunk létrehozandó turisztikai desztináció menedzsment szervezetet végez. Ennek a szervezetnek a feladata az új termékekkel kapcsolatos üzenetek eljuttatása a potenciális érdeklődőkhöz.  A legkorszerűbb kommunikációs eszközöket is felhasználva végezzük ezt a tevékenységet. Készül a termékről mobil applikáció, facebook PPC kampány,  Google AdWords search és display kampány, de igénybe vesszük a hagyományos marketing eszközöket is. A munkacsomagok között tervezzük, hogy a térség szolgáltatói részére hiánypótló oktatásokat szervezünk.  A Pannon Egyetem közreműködésével három képzést indítunk: elektronikus alapú értékesítési eszközök, a lovas túravezetői (OKJ-s), valamint az animátorképzést. A tevékenységeink strukturált végrehajtása, mind egy irányba mutat: új termékekkel több vendéget, hosszabb időre a térségbe csábítani, és a számukra magas szintű szolgáltatást nyújtani. 

SI

V naseljih območja je značilna kmetijska dejavnost – v treh partnerskih naseljih iščejo možnost za trajnostni razvoj. Po našem mnenju  se na področju nekaterih turističnih storitev, posebej glede programov za družine z malimi otroki kaže pomanjkanje. V številnih primerih je ponudba nekoordinirana, sistem trženja ni dovolj razvit. Potrebno je, da so produkti  privlačni na večjih območjih, s tem se za turiste zagotovi večdnevno bivanje.  Na te sestavljene izzive je reagiral projekt s tem, da bomo izkoristili rezultate turističnih razvojev prejšnjega projekta partnerjev- 5 Poštnih kočij in  razvili v obmejni regiji manjkajoči turistični produkt. Vzpostavili bomo TELE-KA-LAND mrežo Pravljičnih parkov, posledično temu bo regija  bolj vabljiva različnim generacijam, na drugi strani  pa bomo izkoristili znanja univerze Pannon in  v 4  partnerskih naseljih razvili  ter uresničili 1-1 prireditev, ki temelji  na Pravljičnem parku in lokalnih tradicijah. Pomembni element projekta je, da bomo z namenom  doseganja naših ciljev izvajali marketinško dejavnost   na različnih ravneh, dejavnost bo  izvajal turistični destinacijski menedžment, ki ga bomo ustanovili. Naloga te organizacije bo, da sporočila v zvezi z novim produktom posreduje potencialnim zainteresiranim. Dejavnost bomo izvajali z najnovejšimi komunikacijskimi sredstvi. O  produktu bo izdelana mobilna aplikacija, facebook PPC kampanja, Google AdWords search in diplay kampanja,  uporabljali bomo tudi tradicionalna marketinška orodja.  Med delovnimi sklopi načrtujemo za ponudnike storitev  tudi usposabljanja, ki manjkajo v območju. S sodelovanjem univerze Pannon  bomo organizirali tri  usposabljanja : orodja za elektronsko trženje, za vodnike konjeniških tur (OKJ) ter usposabljanje animatorjev.  Strukturna izvedba dejavnosti kaže v eno smer: z novim produktom več gostov, privabiti jih v območje za daljši čas in jim zagotoviti storitve na visoki ravni.  

ENG

The municipalities of the region (three of them partners) are seeking opportunities for sustainable development. In our judgement, there is a lack of touristic services, especially programmes for families with young children. The offers are often uncoordinated, and the sales systems are undeveloped. The products should make a larger area attractive, providing the opportunity for tourists to stay for several days. The project responds to these complex challenges; it uses the results of the partners' previous project called '5 Stagecoaches' to create touristic products that meet the demands in the region near the border. On one hand, it is the TELE-KA-LAND Fairy Tale Park network, which aims to make the region attractive to almost every age group. With the same goal, we are developing large-scale events at four partners, capitalizing on the knowledge base of the University of Pannonia, and drawing on the bases of the Fairy Tale Park and local traditions. A key element of the project is that the touristic destination management organisation that is created conducts coordinated marketing activities to achieve our goals. The role of this organisation is to get messages related to new products across to potential guests. The most modern communication techniques are used in this activity. Mobile applications are made, Facebook PPC campaigns are run and Google AdWords search and display campaigns are conducted to publicise the product, but traditional marketing tools are also used. As part of our work packages, we plan to organise training courses for the service providers of the region under the guidance and with the participation of the University of Pannonia. These courses include electronic sales tools, equestrian tour guide certified training and hotel animator.Our structured activities all point to one direction: to use new products to attract more visitors to the region for longer periods and to provide a high standard of services for them.