Moravske Toplice Község

Muravidék központjában, Szlovénia északkeleti szélén fekszik Moravske Toplice Község, geográfiai szempontból Muravidék legnagyobb községe (145 km² terület); itt találkozik a Mura folyó bal oldalán elterülő három terület: Ravensko, Dolinsko és Goričko.

A Község, melynek központja Moravske Toplice turisztikai település, 27 településből áll, mégpedig: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas/Csekefa, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Motvarjevci/Szentlászló, Noršinci, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče/Szerdahely, Suhi Vrh, Tešanovci és Vučja Gomila.

Moravske Toplice község öt települése nemzetiségileg vegyesen lakott területnek számít és szoros kapcsolatot ápol a szomszédos Magyarországgal. Moravske Toplice község nemzetiségileg vegyesen lakott öt településének lakosai, a magyar nemzeti közösség tagjai, a község etnikai sokszínűséget tükrözik. A kulturális és turistaegyesületek keretében ápolják a  magyar kultúrát, amely megnyerő e térség valamennyi látogatója számára.

Községünk jelszava – „ Gazdagok vagyunk, hisz tudatában vagyunk annak, mennyi mindennel rendelkezünk” – nem véletlen, hiszen ezt bizonyítják a természeti szépségek, a kulturális és építészeti kincsek:

  1. a csobogó termálvíz-, gyógyvíz források sokasága (Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Vivat),
  2. vallási sokszínűség (evangelisták, katolikusok, kálvinisták, baptisták, pünkösdi vallásúak),
  3. nemzetiségi sokszínűség (magyarok és szlovének békés együttélésben),
  4. érintetlen természet, kulturális tárház (Plečnik templom - Bogojina, körtemplom - Selo, Szent Márton templom - Marjanci),
  5. barátságos, vendégszerető helyi lakosság (a község településeinek lakossága összesen mintegy 6000 fő).

Moravske Toplice község területe a Natura 2000 védett területén fekvő Goričko Tájvédelmi Parkhoz tartozik.

Moravci települést 1984-ben Moravske Toplice-re nevezték át, tíz évvel később az azonos nevű község (járás) székhelye lett. Községi ünnepét szeptember 7-án ünneplik, mivel a svéd intézetben 1962-ben ezen a napon elemezték az itteni vizet.

moravske1                                                  moravske2

Sredi Prekmurja, na skrajnem severovzhodu Slovenije, leži občina Moravske Toplice, ki velja za geografsko največjo občino v Pomurju (145 km² površine); tu se združijo trije svetovi levega brega Mure: Ravensko, Dolinsko in Goričko.

Poleg turističnega kraja Moravske Toplice, ki je središče občine, jo sestavlja še 27 drugih krajev: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas/Csekefa, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Motvarjevci/Szentlászló, Noršinci, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče/Szerdahely, Suhi Vrh, Tešanovci in Vučja Gomila.

Pet naselij občine Moravske Toplice je dvojezičnih in tesno prepletenih s sosednjo Madžarsko. Prebivalci narodnostno mešanega območja v občini Moravske Toplice oziroma predstavniki madžarske narodne skupnosti, ki tu živi v petih naseljih, dajejo občini značaj etnične raznolikosti. V okviru kulturnih in turističnih društev ohranjajo pestro madžarsko kulturo, ki je zanimiva za vse obiskovalce tega kraja.

Slogan občine – »Bogati smo, ker se zavedamo, kaj imamo« – ni naključje, saj ga upravičujejo naravne lepote ter kulturne in arhitekturne dragocenosti:

  1. bogastvo brbotajočih izvirov termo-mineralne vode (Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Vivat),
  2. verska raznolikost (evangeličani, katoličani, kalvinci, baptisti, pripadniki binkoštne verske skupnosti),
  3. narodnostna raznolikost (sobivanje Slovencev z Madžari),
  4. neokrnjenost naravnih lepot in kulturna zakladnica (Plečnikova cerkev v Bogojini, romanska rotunda v Selu, cerkev sv. Martina v Martjancih),
  5. prijaznost domačinov (v naseljih občine živi skupaj več kot 6000 prebivalcev).

Območje občine Moravske Toplice spada v Krajinski park Goričko, ki je del zaščitenih območij Nature 2000.

Leta 1984 so Moravce preimenovali v Moravske Toplice, ki so deset let kasneje postale sedež istoimenske občine. Ta ima svoj občinski praznik 7. septembra, saj je bila na ta dan leta 1962 opravljena analiza moravske vode na švedskem inštitutu.